Ladeløsning for elbil I parkeringsanlegg

Behovet for ladesystemer som takler et stort antall elbiler øker I takt med salget av elbiler. Vi leverer ladesytemer for elbil med betalingsløsning I Bodø og omegn

Parkeringsanlegg

Mange tror de har for lite strøm tilgjengelig og at de må øke effekten inn til sikringsskapet. Men tiden da man måtte ha en sikring og en strømkabel til hver ladestasjon er over, nå kan man lade over 100 elbiler i døgnet med en 63A sikring og en strømkabel.

Med en smart ladeløsning sørger løsningen for å fordele strømmen mellom parkeringsplassene slik at alle får lading. Når en bil er ferdig ladet eller forlater plassen overføres effekten til de resterende bilene som trener lading.

Velger man en smart ladeløsning til parkeringsanlegget er man sikret en løsning hvor man enkelt kan legge til flere ladepunkt. Man trenger ikke flere sikringer og heller ikke legge nye kabler fra sikringsskapet. Alt man trenger å gjøre er å koble seg på kabelen som alt er lagt for strøm.

Elektrikern Bodø leverer ladeløsning med betalingsløsning

Men betalingsløsningen kan man ta betalt for strømmen som er brukt, tiden bilen har stått på plassen. En smart ladeløsning for elbiler med en betalingsløsning er den riktige veien å gå når man skal velge en ladeløsning for parkeringsplasser, uansett om det er for borettslag, kjøpesentre eller næringsbygg.I enkelte borettslag og sameier henter elbil laderne strømmen fra felles strømmen, noe som ikke er rettferdig for de som ikke har elbil men må betale for andres kjøring. Med en betalingsløsning får hver bruker sin egen konto hvor forbruket blir registrert.

Lovbestemt parkeringsmulighet med lading av elbil

På parkeringsområdet skal det tilbys lademulighet for ladbar motorvogn på et tilstrekkelig antall parkeringsplasser, det vil si at det i alminnelighet til enhver tid er en ledig plass med lademulighet. Virksomheten har likevel ikke plikt til å tilby lademulighet på mer enn seks prosent av det totale antallet plasser. Statens vegvesen kan gjøre unntak fra kravet i første ledd dersom investerings- eller driftskostnadene blir urimelig høye.I parkeringsforskriften § 35 som handler om lademulighet heter det følgende:

Trer i kraft 1 jan 2018.

Relaterte artikler