Vi er leverandør av komfyrvakt i Bodø og omegn

Komfyrvakt er et sikkerhetsprodukt som overvåker temperatur og bruk av komfyren. Vanligvis brukes en optisk varmesensor som monters over ovnen, og om det blir for varmt vil den koble vekk stømtilførselen.

Komfyrvakt

En komfyrvakt er både fornuftig og påbudt

1. juli 2010 ble det påbudt med komfyrvakt i alle nye boliger i Norge. I tillegg er det krav om at det installeres komfyrvakt og overspenningsvern på nye elektriske installasjoner og i forbindelse med rehabilitering av det elektriske anlegget i eksisterende boliger.

En komfyrvakt er en billig investering for å sikre seg selv og familien mot brann.

07.02.2017 skrev Avisa Nordland:
Nye tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser at 43 prosent av brannvesenets utrykninger i 2016 skyldtes komfyrbranner i private hjem.