Solskjerming med smarte glass

Utviklingen innen smarte glass har de siste årene gått fort, og glassene har høy kvalitet.

Elektrikern Bodø leverer smart glass for solskjerming I Bodø, Beiarn, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Saltdal, Steigen og Sørfold, Værøy og Røst

Med smarte glass i vinduene kan man enkelt programmere hvor mye lys og varme man ønsker glasset skal slippe inn. SmartGlassECO blokkerer opp til 91 % av solenergien (g-verdi). Glasset kan dimmes på tidsstyring, sensorer for lys og varme eller manuelt via kontrollpanel og fjernkontroll eller app for smarthus på din smartmobil eller nettbrett. Glasset kan integreres med eksisterende styresystemer i boliger og næringsbygg.

SmartGlassECO reduserer kraftig mengden sollys som slippes inn og oppvarmingen i rommet reduseres vesentlig samtidig som glasset gir kontinuerlig uhindret utsyn. Skulle man ønske å slippe inn mer varme eller lys kan man enkelt justere glasset til å slippe inn mer lys og varme. Når glasset blokkerer for lys og varme får det en svak blå farge som gir et behagelig lys inne.

Solskjerming med morgendagens teknologi er så brukervennlig at selv oldemor på 90 år kan ha smarte glass i vinduene sine. Glasset gir økt velværet og ikke minst betydelige kostnadsreduksjoner.

Behovet for utvendige og innvendige blendingssystemer blir borte, og dyre vedlikeholdskostnader bortfaller. Et smartglass har ingen bevegelige deler som slites og må skiftes, forventet brukstid for SmartGlassECO er over 20 år. Glasset gir betydelig reduksjon i varmen som trenger inn på solfylte dager, noe som igjen reduserer behovet for å bruke energi på aircondition. Man sparer strøm og miljøet.

ECONTROL:

  • Maks. størrelse på panel - 135 x 330 cm
  • Min. størrelse på panel - 0,2 m2
  • Strømforbruk - Ca. 1,5 W/m2 (bruker kun strøm ved fargeskifte)
  • Strøm - 24V
  • Tid på fargeskift fra klar til mørkt glass - Ca. 20 min.
  • Forventet brukstid - Over 20 år
  • Styringskontroll - LON, EC Comfort, KNX

Elektrikern Bodø leverer smart glass for solskjerming I Bodø, Beiarn, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Saltdal, Steigen og Sørfold, Værøy og Røst