El-kontroll - Vi hjelper deg med å utbedre feil

Fått varsel om vedtak etter kontroll av elanlegget ditt? Vi hjelper deg med å utbedre feil og dokumentere utbedringene slik at du slipper videre tiltak fra Det Lokale Eltilsyn (DLE).

Vi hjelper deg

DLE er en del av nettselskapene. Deres oppgave er å redusere antall skader og ulykker som er forårsaket av elektrisk strøm.

Elektrikern Bodø er registrert i Elvirksomhetsregisteret. Bare virksomheter som er registrert i dette registeret, har tillatelse fra DSB til å utbedre (utføre reparasjoner) feil på elektriske anlegg! Vær sikker på at du ikke bruker useriøse aktører; det kan koste deg dyrt ved kontroll!

I Bodø og omegn er det Nordland Elsikkerhet AS (nesas) som utfører kontrollene, les mer på Nordlandsnett sin nettside. Kontroll med tilsynsrapport utføre hvert 20. år. Det som sjekkes ved en kontroll er i hovedsak inntak, sikringsskap, jording, og papirer. I tillegg gjøres det målinger for å finne ut om du har jording der det skal være jording, og eventuelle jordfeil. Det sjekkes om utstyr er montert på en riktig måte, at montasjeanvisningene er fulgt og at utstyr er tett nok og plassert riktig i forhold til ytre påkjenninger slik som på bad og utvendig utstyr.

Kontroll og utbedring av el anlegg

Husk at det er eier/bruker av bolig som er ansvarlig for den elektriske installasjonen og plikter å holde installasjonen i orden. Hvis du har kjøpt, eller skal kjøpe bolig er det viktig å sjekke om det foreligger et pålegg om utbedring av elanlegget. Hvis det gjør det er dette et ansvar som følger med kjøpet, noe som kan medføre betydelige kostnader. Før du overtar en bolig kan det lønne seg å få utført en el-kontroll / elsjekk av det elektriske anlegget.

Det er ikke bare det elektriske anlegget du bør kontrollere før du overtar en bolig eller næringseiendom, det kan lønne seg å ta en kontroll av rørene også. Les mer på Høytrykksteknikk sin nettside...