Automatisk varmestyring

Alle vet at ved å senke temperaturen om natten og når man reiser bort, så sparer man strøm. Men det er ikke alle som er klar over hvor lett det kan la seg gjøre.

Varmestyring

Med riktig styring av varmen kan man oppnå store besparelser

Ved bruk av sensorer, termostater og tidsstyring slipper du å tenke på å stille temperaturen opp eller ned. Med en smarthusløsning kan man ha flere innstillinger. Man kan f.eks ha en innstilling for når man er hjemme og en for når man er på ferie.

Hver av innstillingene kan ha forskjellige tidsstyringer på de forskjellige rommene. Huset vet da når du bruker å stå opp, og har da varmet opp de rommene du bruker om morgenen, for så å senke temperaturen når du drar på jobb. Når du så kommer hjem, har huset sørget for å sette på oppvarmingen tidsnok til at boligen er varm igjen. Les mer om varmeløsninger her.

Innenfor varmestyring finnes det mange løsninger. Med styring av oppvarming kan man hindre at man “fyrer for kråka”.

Både elektrisk og vannbåren varme kan styres ved hjelp av funksjoner og løsninger som:

  • Nattsenking av temperatur.
  • Spareprogram ved lengre fravær.
  • “Varmesoner” som har sin egen individuelle temperaturprofil.
  • Sentrale styringsenheter som har individuelle kalender- og tidsfunksjoner for hver enkelt varmesone.
  • Fellesbryter i gangen som setter huset i fraværsmodus og alt lys slukkes når du går, i tillegg til å senke temperaturen til ønsket sparenivå.
  • Termostater eller temperaturgivere for måling av temperatur i rommet.
  • Sensorer som registrerer om et vindu i rommet er åpent og at man derfor skal kutte varmetilførselen.

Det kan også nevnes muligheten for frostsikring, slik at vannet i rørene ikke fryser til når du er på ferie eller borte over lengre tid.

Elektrikern Bodø leverer smarthus for bilog og næringsbygg med automatisk varmestyring i Bodø, Fauske, Beiarn, Gildeskål, Steigen, Sørfold, Hamarøy, Saltdal, Værøy og Røst.

Hva er et smarthus? Hvordan kan En dag i et smarthus være? Les mer her...