El sjekk - kontroll av elektrisk anlegg i bolig

Ta el sjekk og få kontroll av elektrisk anlegg i bolig. Som eier er du ansvarlig for vedlikehold og kontroll av elektriske installasjoner i din bolig. Det er viktig og kontrollere elektrisk anlegg regelmessig. Jo eldre anlegg du har jo viktigere er det. Kanskje er det på tide å oppgradere?

El sjekken – gratis el sjekk?

Kontroll av elanlegget ditt er gratis når det er utført av DLE -Det Lokale El-tilsyn.
Når DLE utfører kontroll kan de pålegge deg å utbedre avvik de finner.

Har du fått vedtak etter kontroll så kan du kontakte Elektrikern Bodø med en gang så skal vi rette opp og dokumentere slik at du slipper videre oppfølging fra Det Lokale El-tilsynet.

Det er derimot ikke gratis når det utføres en bestilt kontroll av Elektrikern Bodø eller andre godkjente virksomheter i Elvirksomhetsregisteret. For eksempel kan det være smart å bestille en kontroll ved salg av bolig eller kjøp av bolig.

Husk at regelmessig kontroll utført av Elektrikern Bodø vil også forebygge vedtak fra DLE. Vi anbefaler kontroll på nye hus minst hvert 5 år og oftere på gamle hus med gamle installasjoner.

Kontroll av elektrisk anlegg i bolig er viktig!

Brann er kanskje den fremste årsak til at du bør ha regelmessig kontroll. Men også unødvendig skade på utstyr og sikkerhet generelt er veldig viktig. Feil i anlegget ditt kan forårsake brann, elektriske støt og mye mer.

El sjekk skjema – hva burde sjekkes?

Det finnes mange skjema for hva man bør kontrollere, se nedenfor beskrivelse av hva du bør sjekke selv. Her er en typisk liste over viktige punkter som el-tilsynet kontrollerer:

 • Inntak
 • Sikringsskap
 • Jording/jordfeil
 • Papirer
 • Montering
 • Plassering

Hvordan avslører du svakheter i ditt el-anlegg?

Varme, løse ledninger og kontakter, svidd lukt og mange skjøteledninger er dårlige tegn som bør tas på alvor. Andre ting kan være:

 • Er det gamle skrusikringer?
 • Er anlegget over 20 år?
 • Er komfyrkursen 20A?
 • Er våt og kjøkkenrom kurser 16A?
 • Er kurser og sikringer godt merket i sikringsskapet ditt?
 • Har du overspenningsvern?
 • Sjekk sikringsskapet ditt. Unngå å rote i sikringsskapet med hånda det kan være uheldig, observer heller visuelt. Inneholder det jordfeilbryter? Er noe misfarget? Er det unormalt varmt i skapet? Er det tett slik at oksygen ikke kommer til?
 • Er det en blanding av jordet og ikke jordet stikkontakter?
 • Har du automatsikringer eller skrusikringer?
 • Har bad og kjøkken jordet elektrisk anlegg? Er huset bygd før 1998 kan det være en blanding i verste fall og det bør ordnes opp i raskt!
 • Ser anlegget hjemmesnekret ut? Åpne koblingsbokser, rotete ledninger, lysbrytere i ulik høyde og type, merkelige ledninger som kommer ut fra vegg? Det kan være verdt å få din elektriker til å se over slike ting.
 • Har du nok uttak og kurser i huset ditt? Bruker du for eksempel mange skjøteledninger kan det være et tegn på at du bør tilføre flere punkter.
 • Er papirene i orden? Hus bygd etter 1998 skal ha samsvarserklæring.

Lurer du på om noe av dette så er det bare å ta kontakt for å avtale en gjennomgang.

El kontroll mangler samsvarserklæring?

Den enkleste måte å ordne opp i dette på er å få gjennomført en ny el-kontroll der samsvarserklæring blir fylt ut. For hus bygd før 1998 bør man investere i en ny samsvarserklæring, det vil fort lønne seg ved et eventuelt salg, gir økt sikkerhet og kan gi billigere forsikring.

Samsvarserklæring er en garanti for at alt er utført korrekt.

Link til Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Hva koster egentlig en kontroll?

Det trenger ikke koste all verden. Fra noen tusenlapper og oppover. En større gjennomgang der man skal ha rettet opp eventuelle mangler vil variere i pris.

Bransjen vår bruker ofte en modell der følgende gjennomføres:

Risikovurdering

Forteller at det er faglige vurderinger til grunn for installasjoner og at de er trygge å bruke.

Kursfortegnelse

Som beskriver anlegget ditt og hvor den enkelte kurs benyttes. Denne oversikten skal være tilgjengelig inne i sikringsskapet ditt.

Sluttkontroll

Er en bekreftelse på at alt ble kontrollert etter at man har installert el-anlegg.

Utstyrsdokumentasjon

En oversikt over hva som er installert som gjør det mulig å kontrollere at alt er i henhold til lover og regler.

Samsvarserklæring

Garanterer at ditt el-anlegg er installert i henhold til forskriftenes krav

Kontakt oss
 

El kontroll
Elkontroll av din bolig er viktig