Elbil lader – kjøpe lader til elbil

Elbil lader – kjøpe lader til elbil? Få på plass hjemmeladestasjon for en enkel, effektiv og problemfri lading. El bil lader hjemme er veldig praktisk og pris på elbil ladestasjon er ikke avskrekkende. Få noen tips og råd fra Elektrikern Bodø.

Kjøpe lader til elbil - elbil lader pris?

Prisene varierer ofte mye og kostnader til montering, installasjon og eventuelle endringer i installasjon lokalt kan komme som en overraskelse for noen. Skal man ha en 3 fase installert så koster det ekstra i seg selv. Annet kan være eventuell reisekostnader, eller om laderen skal være i en garasje som ikke har strøm?

Type elbil lader hjemme?

Vi anbefaler at du får montert en hjemmeladestasjon. Det er her du lader oftest og mest. Velg helst fastmontert kabel eller uttak for den nye elbilkontakten type 2. Unngå stikkontakter hvis du kan, dette er egentlig frarådet og en ren nødløsning etter regelverket, men gjør du det så husk at dette krever jordfeilbryter type B og maks 10A sikring på en egen kurs.

Fordeler med ladestasjon type 2 for elbil er eksempelvis:

 • Mindre fare for brann
 • Effektivt og raskere lading
 • Høyere verdi som investering

Det beste er generelt en mode 3 med type 2 ladestasjon. OG ikke minst velg en smart lader (Laststyring) slik som Elektrikern Bodø kan levere. Dette gjør det mulig å forholde seg til når på døgnet strøm er billigst, du kan lade flere biler på samme tid og du kan styre ladingen via app mv.

Skal du lade veldig raskt så er det å montere trefase med 400 volt og 32 ampere men det vil koste mer.

God investering

Siden antall elbiler øker er det en god investering og legge opp en hjemmeladestasjon.

Måter å lade på?

Det er 3 former for lading av din elbil. Normallading, hurtiglading og semi-hurtiglading. Normallading er best økonomisk og mer praktisk. Normallading er igjen delt inn i Mode 1, 2 og 3. Bilene har også type 1 eller type 2 kontakt.

Kontakt din elektriker han vet hva som må til og hva som er best for deg.

Elbil uttrykk og ordforklaringer:

 • 230-400 volt dreier seg om ulike inntak til bolighus. 400 volt er stort sett bare tilgjengelig for hus som er bygd etter 1997.
 • En og trefase strøm er 2 eller 3 ledere. 3 fase er best.
 • Mode 1. 2, 3 og 4. Dette er lading med standard strømkabel (1), lading med styringsboks (2), lading med ladestasjon (3) og ladning med likestrøm direkte til batteri som er raskest (4).
 • Type 1 og type 2 som er ulike støpsel. Type 1 gir maks 7,4 kW mens type 2 gir maks 43 kW.

Kan du montere ladestasjon hjemme selv?

Svaret er nei. Tilkobling og det tekniske må utføres av elektriker. Du kan selvsagt grave, rydde og tilrettelegge men aldri koble til, snakk uansett med din elektriker hvis du har planer om å gjøre elektrisk arbeid.

Typisk krever montering:

 • Eget ladepunkt (ladestasjon) korrekt plassert og tilgjengelig
 • Jordfeilbryter type b som tåler elbil lading bedre
 • Minimum 2,5mm2 kabel til ladestasjon
 • Egen kurs på for eksempel 20 ampere

Kontakt oss

Elbil lader
Elbil lader hjemme pris