Leverandør av sikringsskap i Bodø og omegn

Har du et foreldet sikringsskap? Utsetter du eiendommen din for unødig risiko?

Vedlikehold av sikringsskapet er viktigere enn mange tror, og utstyret i elanlegg har ikke evig levetid. Normal levetid er ca 30 år. Sikringsskapet er fordelingspunktet for elektrisiteten i et hus, og nesten halvparten av brannene i Norge skyldes feil i det elektriske anlegget! 

Elektrikern Bodø oppgradere innmaten i ditt eksisterende sikringsskap i Bodø med ny og sikrere teknologi, eller vi kan installere et nytt og moderne skap med tidsriktig design. 

Mange tror kanskje ikke at et 20 år gammelt sikringsskap er for gammelt. De fleste har langt flere strømkrevende apparater i huset sitt i dag enn det som var vanlig for bare få år siden. Da er det kanskje ikke så merkelig at skrusikringene går varme?

Jordfeilautomater slår ut både på jordfeil, overbelastning og kortslutning. De er også selvsikret opp til den maksimale kortslutningsstrømmen som er merket på jordfeilautomaten.

Ved utskifting, eller oppgradering av sikringskap, monteres nye, moderne, jordfeilautomater som er med på å hindre brann og elektrisk støt.

Sikringer

Vi bruker mer strøm enn før i tiden og foreldede elanlegg med skrusikringer er ofte underdimensjonert i forhold til dagens strømforbruk. Som resultat vil sikringer ofte ryke, og farlig overbelastning kan føre til skade og brann i anlegget. For å unngå dette anbefaler vi nye moderne automatsikringer med innebygd jordfeilbryter.

Jordfeilbryter

Jordfeil er lekkasje av strøm fra det elektriske anlegget, men med jordfeilbryter oppdages dette; dette er en sensor som overvåker ledningene til enhver tid og kobler ut en eller flere av kursene når jordingsfeil oppdages. Strømmen kobles da ut lenge før det er fare for brann, eller skade på elanlegget.