Brann I sikringsskap

23. Oktober 2013 var det to branner I sikringsskap på samme natten på nøtterøy. Mannskaper fra tre brannstasjoner måtte rykke ut. Nesten halvparten av brannene I norge skyldes feil I det elektriske anlegget.

Gamle skrusikringer tåler ofte mye mer enn de er beregnet for før de ryker. En 10 ampers skrusikring kan tåle 19 amper i en time før den ryker; dette utsetter ledningsnettet for overbelastning.

Normal levetid på elanlegg er 30 år, men overbelastning vil drastisk redusere levetiden og kan i verste fall forårsake brann. Eldre elanlegg i privatboliger er ikke dimensjonert etter dagens strømforbruk.

Kontakt oss for tilbud på utskifting av skrusikringer til automatsikringer eller jordfeilautomater.